صفحه نخست/حق بیمه نامه ثالث 1401 اعلام شد

حق بیمه نامه ثالث در سال 1401 اعلام شد

با اعلام رسمی دیه از سوی قوه قضائیه، نرخ حق بیمه ثالث برای سال 1401 مشخص شد.

بنا به اظهار نظر مقامات در تاریخ 1401/01/08، دیه یک شخص در ماه عادی 600 میلیون تومان و در ماه های حرام 800 میلیون تومان اعلام شد. طبق قانون مجازات اسلامی، دیه در ماه های حرام، به شرط فوت شخص در این ماه، به میزان یک سوم ماه عادی افزایش پیدا می نماید.


ماه های حرام به شرح ذیل می باشد:


ذی القعدهاز یازدهم خرداد تا نهم تیر
ذی الحجهاز دهم تیر تا هفتم مرداد
محرماز هشتم مرداد تا ششم شهریور
رجباز سوم بهمن تا دوم اسفند


پوشش خسارت مالی

با توجه به اینکه دیات در سال 1401 نسبت به سال گذشته 25% افزایش داشته است، انتظار می رود نرخ حق بیمه نیز نزدیک به همین مبلغ افزایش یابد. از سوی دیگر پوشش خسارات مالی نیز با توجه به نرخ حداقلی 2.5% دیه کامل، 20 میلیون تومان ( اجباری ) و حداکثر 50% دیه کامل، 400 میلیون تومان ( اختیاری ) ارائه خواهد شد.

با توجه به ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث، سقف خودروی متعارف برای سال 1401 نیز 400 میلیون تومان می باشد. لذا برای خودروهایی که از این مبلغ بیشتر باشند در هنگام پرداخت خسارت، ماده 8 اعمال خواهد شد.


نرخ حق بیمه پایه

نرخ حق بیمه پایه وسایل نقلیه موتوری در سال 1401 با اعمال تخفیف کرونا به شرح ذیل می باشد

سواری

وسیله نقلیهحق بیمه ( ریال )
کمتر از 4 سیلندر23.440.000
پیکان، پراید و سپند27.760.000
سایر 4 سیلندرها32.630.000
بیش از 4 سیلندر36.520.000

مبلغ حق بیمه برای وسایل نقلیه سواری با کاربری آژانس، کرایه و مسافرکش شخصی درون شهری، 10 درصد و سواری کرایه و مسافرکش شخصی برون شهری، 20 درصد بیشتر از وسایل نقلیه سواری مشابه است.

موتور سیکلت

وسیله نقلیهحق بیمه ( ریال )
گازی5.820.000
دنده ای 1 سیلندر7.110.000
2 سیلندر و به بالا7.810.000
دنده ای دارای 3 چرخ یا سایدکار8.400.000

بارکش با ظرفیت بارگیری

وسیله نقلیهحق بیمه ( ریاال )
تا یک تن27.820.000
بیش از یک تن تا سه تن34.580.000
بیش از سه تن تا پنج تن43.770.000
بیش از پنج تن تا ده تن56.080.000
بیش از ده تن تا بیست تن65.260.000
بیش از بیست تن69.160.000

سایر

وسیله نقلیهحق بیمه ( ریال )
کشاورزی12.030.000
راه سازی و ساختمانی17.190.000
حمل زباله و خیابان پاک کن ها27.940.000

در صورتی که وسیله نقلیه بارکش برای حمل مواد منفجره بکار رود، 50 درصد و چنانچه برای حمل مواد سوختنی مایع و گازی شکل استفاده شود، 25 درصد به حق بیمه مربوط اضافه می شود.

اتوکار ( استیشین، ون، مینی بوس و اتوبوس )

وسیله نقلیهحق بیمه ( ريال )
7 نفر با احتساب راننده67.220.000
9 نفر با احتساب راننده69.160.000
ون با ظرفیت 10 نفر با احتساب راننده69.930.000
مینی بوس با ظرفیت 16 نفر با احتساب راننده85.980.000
مینی بوس با ظرفیت 21 نفر با احتساب راننده
89.310.000
اتوبوس با ظرفیت 27  نفر با احتساب راننده و کمک
131.690.000
اتوبوس با ظرفیت 40 نفر با احتساب راننده و کمک
165.690.000
اتوبوس با ظرفیت 44 نفر با احتساب راننده و کمک
175.840.000

به وسایل نقلیه عمومی شهری حمل مسافر با ظرفیت بیش از شش نفر، 50 درصد تخفیف تعلق می گیرد.

*** حق بیمه پوشش حوادث راننده خودروهای سواری مبلغ 4.200.000 ریال، موتور سیکلت مبلغ 2.220.000 ريال، اتوکار 6.000.000 ریال و بارکش 7.200.000 ريال به اعداد فوق اضافه خواهد شد.

توضیحات:

1- تعرفه های جدول فوق با اعمال تخفیف کرونا محاسبه شده است.

2- تعرفه حق بیمه آمبولانس، وسایل نقلیه ویژه حمل خون، حمل وسایل رادیولوژی و آتش نشانی، با توجه به نوع و ظرفیت آنها بر اساس تعرفه وسیله نقلیه مشابه محاسبه خواهد شد.

3- نحوه اعمال سایر انواع تخفیف ها و اضافه نرخ های حق بیمه این پوشش، تابع ضوابط مندرج در آیین نامه اجرایی ماده (18) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و با رعایت بخشنامه 96/400/120058 مورخ 1396/12/09 بیمه مرکزی ج اسلامی ایران می باشد.

4- طبق قانون بیمه نامه شخص ثالث، اخذ الحاقیه افزایش تعهدات بدنی بیمه شخص ثالث برای بیمه نامه هایی که تاریخ شروع پوشش آنها قبل از 1401/01/01 بوده است، منتفی می باشد.مع هذا؛ در خصوص آن دسته از بیمه نامه های شخص ثالثی که شروع پوشش آنها از تاریخ 1401/01/01 لغایت 1401/01/08 بوده و با تعهدات سال قبل صادر شده اند، از آنجا که مطابق قانون بیمه نامه شخص ثالث مصوب 1395 تعهدات بدنی بیمه نامه شخص ثالث باید به میزان دیه ماههای حرام باشد. شرکتهای بیمه مکلفند به نحو مقتضی به این قبیل بیمه گذاران اطلاع رسانی کنند تا نسبت به افزایش تعهدات بدنی بیمه نامه های خود به میزان مقرر در قانون مذکور اقدام نمایند. همچنین در صورتی که بیمه گذاران برای جبران خسارت های مالی، تقاضای افزایش تعهدات مالی را داشته باشند، شرکتهای بیمه مکلفند با اخذ حق بیمه مربوط، نسبت به صدور الحاقیه افزایش تعهدات مالی بیمه نامه شخص ثالث اقدام نمایند.

5- بر اساس قانون، به حق بیمه هر خودرو مبلغ مقرر مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود.


جدول تعهدات نرخ حق بیمه ثالث 1401

بازگشت به صفحه اخبار