صفحه نخست/بیمه عمر و سرمایه گذاری شرایط طرح امراض خاص

طرح جدید امراض خاص بیمه عمر سرمد

بیمه سرمد طرح جدید امراض خاص مربوط به بیمه عمر و تشکیل سرمایه را بر پایه استانداردهای بین المللی به روز رسانی شده ارائه نموده است. این طرح ها بیشترین پوشش های بیمه عمر بر روی بیماری ها را دارا بوده و شما می توانید با خرید بیمه عمر و تشکیل سرمایه سرمد با پوشش امراض خاص جدید سرمد، اطمینان را به آینده خود هدیه دهید.

طرح جدید امراض خاص بیمه عمر سرمد در سه طرح امراض خاص طرح پایه، امراض خاص طرح آسایش، و امراض خاص طرح ممتاز ارائه شده است.

امراض خاص بیمه عمر سرمد برای چه بازه سنی ارائه می شود؟

حداقل سن بیمه شده برای طرح های امراض خاص جدید بیمه عمر و تشکیل سرمایه سرمد، 2 سال و حداکثر سن 60 سال تمام است. بنابراین این طرح ها برای بازه سنی 2 سال تا 60 سال قابل ارائه است.

امراض خاص جدید سرمد با همه طرح های بیمه عمر قابل ارائه است؟

در حال حاضر طرح امراض خاص جدید بیمه سرمد، فقط برای بیمه های عمر و تشکیل سرمایه با صندوق رشد1 قابل ارائه است. شایان ذکر است که سبد رشد1بیشترین میزان سود را در عملکرد چند سال گذشته بیمه عمر سرمد داشته است.

سقف پوشش امراض خاص سرمد چقدر است؟

در حال حاضر سقف این پوشش تا میزان سرمایه فوت مندرج در بیمه نامه و حداکثر تا پانصد میلیون ریال (500.000.000 ریال) قابل ارائه است.

مبلغ امراض خاص چند بار در طول بیمه نامه پرداخت می شود؟

در دو طرح پایه و آسایش، به صورت سرمایه ای و 100 درصد سرمایه و فقط برای یک بار در طول بیمه نامه پرداخت می شود. پس از پرداخت، این پوشش از بیمه نامه حذف خواهد شد.

در طرح ممتاز به صورت سرمایه ای و 100 درصد سرمایه و بر اساس گروه بیماری پرداخت می شود و در هر گروه فقط یک بار، 100 درصد سرمایه پرداخت می شود. حداکثر پرداخت سه بار می باشد و پس از سه بار، این پوشش از بیماری حذف خواهد شد.

دوره انتظار برای پوشش امراض خاص چقدر است؟

دوره انتظار برای پوشش های امراض خاص بیمه عمر سرمد، 90 روز از تاریخ شروع بیمه نامه است. فقط برای بیماری مولتیپل اسکلروزیس (MS) 180روز از تاریخ شروع بیمه نامه است.

هرکدام از طرح های امراض خاص، چه بیماری هایی را پوشش می دهد؟

بیماری های تحت پوشش هر کدام از سه طرح پایه، آسایش و ممتاز و همچنین جزئیات کامل با اصلاحات پزشکی تخصصی را می توانید از طریق لینک های زیر به صورت کامل و مجزا برای هر طرح مطالعه کنید.

شرایط طرح پایه امراض خاص

شرایط طرح آسایش امراض خاص

شرایط طرح ممتاز امراض خاص

همچنین برای مشاوره و خرید بیمه نامه عمر و تشکیل سرمایه سرمد همراه با طرح های جدید امراض خاص بیمه عمر، می توانید با شماره تلفن های 02188340012 و 02188340013 تماس حاصل نموده یا اطلاعات تماس خود را در فرم زیر وارد کنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت جهت مشاوره با شما تماس بگیرند.

 

با