صفحه نخست/حق بیمه ثالث در سال 1401

حق بیمه ثالث در سال 1401 چقدر است ؟

حق بیمه پایه در بیمه نامه شخص ثالث با توجه به دیه هر شخص در ماه حرام و عادی بهمراه میزان پوشش حوادث راننده در همان سال تعیین می گردد.

حق بیمه ثالث در سال 1401 نیز دقیقا همین طور محاسبه می شود.

البته این نکته نیز حائز اهمیت است که دسته بندی وسیله نقلیه، سال ساخت، تخفیفات عدم خسارت و همچنین جریمه دیرکرد در نمدید بیمه نامه سال قبل نیز در میزان حق بیمه تولید شده تاثبر خواهد داشت.

همانگونه که انتظار می رود، در صورتی که مطابق سالهای پیش نرخ دیه افزایش یابد، سال 1401 نیز بایستی دیه در ماده حرام به مبلغ 9 میلیارد ریال و در ماه عادی به مبلغ 6 میلیارد و 400 میلیون ریال افزایش یابد. این اعداد با تخمین افزایش در سالهای قبل بوده و هنوز هیچ نرخی برای دیه، از سوی مراجع رسمی اعلام نگردیده است.

اگر ارقام بالا درست باشد، و اگر همانند سالهای گذشته نرخ پایه حق بیمه بدون افزایش باقی بماند، حق بیمه ثالث، افزایشی نزدیک به 50% خواهد داشت.

طبق آخرین اخبار بدست آمده از بیمه مرکزی در سال 1401، بیمه نامه ها با نرخ دیه مصوب 1400 صادر خواهند شد، و پس از تصویت دیه جدید، تمام بیمه نامه های صادر بعد از 1401/01/01 می بایست با صدور الحاقیه تعهد دیات به نرخ روز گردد. در عیر این صورت، در هنگام بروز حادثه، تا سقف دیات مندرج بر روی بیمه نامه، پرداخت خسارت محقق می گردد. و مابقی دیه بر عهده مقصرحادثه خواهد بود.

کارشناسان فانوس اول، به صورت کاملا آماده باش در حال رصد اخبار هستند تا به محض اعلام نرخ های حق بیمه ثالث از سوی مراجع ذیصلاح، به اطلاع شما همراهان برسانند.

بخشنامه بیمه مرکزی در خصوص بیمه نامه های ثالث در سال 1401 ( تاریخ 1400/12/28 )

بازگشت به صفحه اخبار