صفحه نخست/معرفی به دوستان

معرفی به دوستان

همراهان همیشگی فانوس اول سلام

باطلاع می رساند فانوس اول در نظر دارد تا برای تقدیر از همراهی شما عزیزان به شرح ذیل هدایایی را برای همراهانی که دوستان خود را به مجموعه فانوس اول معرفی می نمایند تقدیم دارد:

هر 3 نفر نصب برنامه در ماه : یک بیمه رایگان 1000 تومانی

هر 20 نفر نصب برنامه در ماه : یک بیمه نامه رایگان 3000 تومانی + یک کوپن تخفیف 20 هزار تومانی

هر 50 نفر نصب برنامه در ماه : یک بیمه نامه رایگان 5000 تومانی + یک کوپن تخفیف 50 هزار تومانی

هر 100 نفر نصب برنامه در ماه : سه بیمه نامه رایگان 5000 تومانی + دو کوپن تخفیف 50 هزار تومانی

هر 250 نفر نصب برنامه در ماه : پنج بیمه نامه رایگان 5000 تومانی + دو کوپن تخفیف 100 هزار تومانی

هر 500 نفر نصب برنامه در ماه : ده بیمه نامه رایگان 5000 تومانی + چهار کوپن تخفیف 100 هزار تومانی

هر 1000 نفر نصب برنامه در ماه : بیست بیمه نامه رایگان 5000 تومانی + 20% تخفیف بیمه نامه ثالث

هر 2000 نفر نصب برنامه در ماه : سی بیمه نامه رایگان 5000 تومانی + 30% تخفیف بیمه نامه ثالث

هر 5000 نفر نصب برنامه در ماه : پنجاه بیمه نامه رایگان 5000 تومانی + 50% تخفیف بیمه نامه ثالث

بالای 10000 نفر نصب برنامه در ماه : صد بیمه نامه رایگان 5000 تومانی + یک بیمه نامه ثالث رایگان + 25% تخفیف بیمه نامه بدنه


بازگشت به صفحه لینک های مفید