گردونه

سامانه خــرید آنلایــن بیمـــــه حوادث انفرادی از شـــرکت بیمـه ســـــــــرمد

گام اول :: عضویت در فانوس اول

فانوس اول,برای اعضاء خود، این امکان را فراهم کرده تا با استفاده از گردونه، شانس خود را امتحان کرده و از جوایز روزانه برخوردار شوند.

گام دوم :: چرخوندن گردونه

با گردونه فانوس اول, هر روز می تونی برنده باشی، فقط کافیه بزنی رو گردونه تا بره رو جایزه خودت وایسته .

گام سوم :: دریافت جایزه

جوایز روزانه فانوس اول, فقط برای تقدیر از همراهی شما عزیزان می باشد. و جوایز بیشتر در جشنواره ها اطلاع رسانی خواهد شد.